DE LOKROEP VAN HET VERLOREN LAND

De lokroep van het verloren land

ontdek de verborgen schatten van je vrouw-zijn

3, 4 en 5 maart 2025

De waterlelie

Ik heb de witte water-lelie lief,
daar die zo blank is en zo stil haar kroon uitplooit in ‘t licht.
Rijzend uit donker-koelen vijvergrond, heeft zij het licht gevonden en ontsloot toen blij het gouden hart.
Nu rust zij peinzend op het watervlak en wenst niet meer…

Frederik van Eeden (In: Enkele verzen, 1898).

Inhoud

In deze driedaagse workshop onderzoek jij wie je bent als mens en als vrouw. Welk potentieel mag vrij stromen en waar voel je blokkades? In het huidige tijdsgewricht groeit het bewustzijn dat onze vrouwelijke energie nodig is om opnieuw te verbinden: met onszelf, de ander en het grote veld. Het archetypische beeld van vrouwen, dat daarnaast ook op ons inwerkt, benadrukt vooral de dienende rol van de vrouw. Daarin sluiten we ons soms af voor ons hartsverlangen en onze levensenergie en krijgt de scheppende en omhullende aanwezigheid van onze baarmoeders te weinig ruimte. Delen van ons komen in de schaduw. Dat is jammer en verdrietig, want wie we ten diepste zijn en te worden zijn komt onder druk te staan. Een deel van onze wezenlijke trilling blijft onbenut.

Om weer in contact te komen met jouw veelkleurigheid, maken we ruimte om je stromen en stagneren te doorvoelen, onbekende delen van jezelf te verkennen en op te halen. Je onderzoekt ook jouw plek in de vrouwenlijn van jouw familiesysteem; wat heb je hier geleerd over vrouw-zijn? Kun je rusten bij de vrouwen uit wie jij voortkomt? En: hoe kun je jouw (voor-)ouderveld meer benutten als bron?

We werken met vier wezenskrachten die met de volgende eretitels worden aangeduid:

De Strijdster, die de liefdesstrijd voluit aan durft te gaan;
De Zorgster, die geeft en koestert en neemt in het geven;
De Hoer, die het levensvuur ervaart en daarvan geniet;
De Madonna, die in wijsheid en liefde aanwezig is.

Welk aspect van jou mag meer tevoorschijn komen, wil ontwaken en zich meer manifes- teren? Waar zet jij je vrouwenkracht al vol in en wat is het effect op je levendigheid en je ontmoetingen?

Met dank aan Piet Weisfelt – een belangrijke leer­ meester en inspirator voor ons – dat we dit prachtige, bruikbare en heldere kader mogen gebruiken.

Werkvormen

We onderzoeken de thema’s aan de hand van uiteenlopende werkvormen. Er is ruimte voor speelsheid, zwaarte, licht en schaduw, verdriet, boos, angst en blijdschap. In de avond werken we op de huid.

Voor wie

Vrouwen die ernaar verlangen zichzelf op een diepere laag te leren kennen
in de bedding van andere vrouwen. Vrouwen die bekend zijn met persoonlijke ontwikkeling en bereid en in staat zijn om hun persoonlijke vragen en thema’s te onderzoeken.

Data

De workshop vindt plaats op 3, 4 en 5 maart 2025.

Werktijden

We werken van 10- 22 uur en de laatste dag van 10- 17 uur.

Locatie

The Land of Now , Veenweg 9A, 9628 TW Siddeburen.

Senior begeleiders

Jane Coerts (06-15547221) info@streamsite.nl
Annebet Nolen (06-29149090) info@annebetnolen.nl

Investering

De investering bedraagt € 1150,00.
Dat is inclusief verblijfskosten en catering en exclusief btw.

Nadere informatie

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de organisator:  Annebet Nolen: info@annebetnolen.nl  tel 06-29149090

Aanmelden

Stuur een mail naar Annebet Nolen (info@annebetnolen.nl) of vul het inschrijfformulier in op de site van Jane Coerts (https://www.streamsite.nl/inschrijven) met: Voor- en achternaam, Mailadres. Telefoonnummer, Bedrijfsnaam en adresgegevens, Dieetwensen

Annebet Nolen 

Over mij

Ik wil graag jouw klachten, moeilijkheden en levensvragen op een kernachtige manier behandelen. Soms met woorden, soms zonder woorden. Soms met intuïtie als raadgever. Als psychosociaal therapeute heb ik de middelen en ruime ervaring om op een persoonlijke, doelgerichte en betrokken manier te helpen. Met humor, soms confronterend, soms lichamelijk en altijd op een weg van verandering.

Aangesloten-bij-logos