THE WOUNDED HEALER

The Wounded Healer

over genezing en heling

15, 16 en 17 april 2024

Inhoud

Een Engelse term, voor velen bekend waarmee geduid wordt op het gegeven dat de hulpverlener zijn werk doet op basis van zijn leerweg over de verwondingen die hij in het leven heeft opgelopen.
De onbeschadigde mens bestaat niet. In het leven loop je krassen en bulten op. Deze levens verwondingen zijn pijnlijk en tegelijkertijd ook heel leerzaam. De verwondingen van het leven kunnen je letterlijk en figuurlijk het leven benemen. Ze kunnen je ook de mogelijkheden bieden om het leven ten volle te leven. Bijna alle begeleiders zijn wounded healers die voor de uitdaging staan hun cliënten zó te begeleiden dat de cliënten in staat zijn hun eigen leven vorm te geven naar eigen keuze. Zo geef je antwoord op je verwondingen,
kies je voor een zinvol leven èn dien je daarmee je cliënten.
Wanneer de begeleider zich zijn eigen levensverwondingen onvoldoende bewust is, loopt hij het risico dat hij in het begeleiden van zijn cliënt eigenlijk alleen maar zichzelf aan het helpen is.
In begeleidingswerk onderscheiden we de begrippen genezing en heling. Onder genezing verstaan we het leerproces waardoor de cliënt zijn problemen kan overwinnen. Onder heling verstaan we de groei van de cliënt waardoor hij in staat is zijn eigen verwonding zin gevend te maken voor zichzelf en zijn omgeving. De mens die de operatie heeft overleefd, is hopelijk genezen. De mens die vanuit die ervaring toont hoezeer het leven de moeite waard is, werkt helend.

The wounded healer, de begeleider, staat voor de uitdaging te genezen en te helen. Dat vraagt inzicht en uitzicht. In deze workshop kan je deze uitdaging aangaan. Je ervaart liefde en levenslust. Je lacht en treurt. Je speelt en werkt. Je leert….

Voor wie

  • Professionals die al ruime ervaring hebben in het werken met liefdesenergie.
  • Professionals die diverse opleidingen hebben gevolgd bij vergelijkbare instituten.
  • Professionals die akkoord zijn met het werken op de huid.
  • Professionals die de opleidingen van Weisfelt hebben gevolgd.

Werktijden en plaats

De workshop wordt aangeboden op 15, 16 en 17 april 2024.
De werktijden zijn van 10.00 tot 22.00 uur. De laatste dag wordt gewerkt tot 17.00 uur. Werkplek: The Land of Now

Begeleider

De workshop wordt aangeboden door Piet Weisfelt.

Kosten

De kosten van deze workshop zijn € 1300-, inclusief verblijfkosten en catering, exclusief btw. De factuur wordt verzonden na bevestiging van plaatsing. Deelname is definitief als de factuur voldaan is.

Nadere informatie

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de organisator:  Annebet Nolen: info@annebetnolen.nl  tel 06-29149090

Aanmelding

Stuur een mail naar: Annebet Nolen (praktijkassistente@annebetnolen.nl) met:

  • Voor- en achternaam
  • Mailadres
  • Bedrijfsnaam en factuuradres

Annebet Nolen 

Over mij

Ik wil graag jouw klachten, moeilijkheden en levensvragen op een kernachtige manier behandelen. Soms met woorden, soms zonder woorden. Soms met intuïtie als raadgever. Als psychosociaal therapeute heb ik de middelen en ruime ervaring om op een persoonlijke, doelgerichte en betrokken manier te helpen. Met humor, soms confronterend, soms lichamelijk en altijd op een weg van verandering.

Aangesloten-bij-logos